درس روانشناسی برای دیدن


ادامه مطالب را بزنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امین در 12 Nov 2014 و ساعت 11:24 قبل از ظهر |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امین در 12 Nov 2014 و ساعت 11:22 قبل از ظهر |
اییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییوب
+ نوشته شده توسط امین در 18 Sep 2014 و ساعت 5:0 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 31 Jul 2014 و ساعت 1:42 بعد از ظهر |
اى انسان، چه چیز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته؟

دختر افغانانتهای این جاه چیزیست (طنز و عکس)

+ نوشته شده توسط امین در 19 Apr 2014 و ساعت 4:43 بعد از ظهر |
قلاتوک_شنو_باس.jpg
+ نوشته شده توسط امین در 7 Jan 2014 و ساعت 5:54 بعد از ظهر |
 (3).jpg


 (4).jpg
 (5).jpg
 (7).jpg (2).jpg+ نوشته شده توسط امین در 7 Jan 2014 و ساعت 5:54 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 1 Jan 2014 و ساعت 1:25 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 1 Jan 2014 و ساعت 1:24 بعد از ظهر |
شنو باس جدید  بهترین عکس ها و بروز ترین عکس های خنده دار
+ نوشته شده توسط امین در 1 Jan 2014 و ساعت 1:22 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 1 Jan 2014 و ساعت 1:6 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 1 Jan 2014 و ساعت 1:1 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 1 Jan 2014 و ساعت 12:52 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 21 Oct 2013 و ساعت 4:52 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 21 Oct 2013 و ساعت 4:52 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 21 Oct 2013 و ساعت 4:52 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 21 Oct 2013 و ساعت 4:51 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 21 Oct 2013 و ساعت 4:50 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 21 Oct 2013 و ساعت 4:50 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 21 Oct 2013 و ساعت 4:45 بعد از ظهر |
خخخخخخخخخخخخخ

+ نوشته شده توسط امین در 21 Oct 2013 و ساعت 4:44 بعد از ظهر |

SaliJoon.Info - گروه اینترنتی سالیجون - 42

+ نوشته شده توسط امین در 21 Oct 2013 و ساعت 4:43 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 21 Oct 2013 و ساعت 4:43 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 21 Oct 2013 و ساعت 4:42 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 21 Oct 2013 و ساعت 4:42 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 21 Oct 2013 و ساعت 4:41 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 21 Oct 2013 و ساعت 4:40 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 19 Oct 2013 و ساعت 12:23 بعد از ظهر |
روزی مریدان نزد شیخ رفتند و گفتند یا شیخ در ماهواره فیلمهای مبطذل پخش

 نمودندی و از دین خدا خارج گشتند شیخ که این را شنید بسیار

 خشمگین گشت و شمشیر بر کشید و یکی از مریدان را به دو نیم 

تقسیم کرد و یکی دیگر را به رادیکال سه تقسیم کرد.

مریدان که این صحنه بدیدند به خا*عمالی برخاستند و علت جویا شدند.

شیخ دستی بر ریش کشید و فرمود

در بلادی که شبکه سه وجود دارد چه نیاز به فیلمهای مبتذل هست؟

مریدان که خا*ع نداشتند بگویند عوامل صانسور پریروز بسی ریدند در

 بازی بسکتبال به ناچار طبق عادت معمول خشتکها دریدند

 و به سمت کوه شتافتند!

+ نوشته شده توسط امین در 17 Oct 2013 و ساعت 12:52 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط امین در 17 Oct 2013 و ساعت 12:52 بعد از ظهر |


Powered By
BLOGFA.COM